شرکت قند آوران_logo_ghandavaran


نمایندگی های فروش    

نمایندگی مجاز فروش محصولات الوس در شیراز

بازرگانی حقیقی

071-37534248

071-37534715

ناصر زارعی

0917-1280411

071-37534282

نمایندگی مجاز فروش محصولات الوس در نورآباد ممسنی

محمد علی شوری

0917-7230376

نمایندگی مجاز فروش محصولات الوس در کازرون

قاسم اسکندری

0917-7210018

نمایندگی مجاز فروش محصولات الوس در قروه کردستان

جهاندار حبیبی

0918-6522559

نمایندگی مجاز فروش محصولات الوس در آباده

ابراهیم سعادت

0917-1511092

نمایندگی مجاز فروش محصولات الوس در دزفول

علی حسین وند

0916-6405542

نمایندگی مجاز فروش محصولات الوس در الیگودرز

مجید عداوی

0913-3710184

نمایندگی مجاز فروش محصولات الوس در شهرضا

مصطفی حمیدی

0913-2204335

نمایندگی مجاز فروش محصولات الوس در اصفهان

تعاونی عشایر اصفهان - نادری

0913-1010589

از 0 رای
0

ارسال دیدگاه Post comments